ทำไมแบตเตอรี่น้ำถึงอายุงานสั้น พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 05 ตุลาคม 2006 เวลา 08:11 น.

          แบตเตอรี่ ที่วางจำหน่ายตามร้านทั่วไป เป็นแบตเตอรี่ที่มิได้ทำการประจุไฟฟ้า ที่ถูกวิธี ตามมาตราฐานของตัวแบตเตอรี่นั้นมีอายุงาน 2-4 ปี แต่ทำไมท่านอาๆ ทั้งหลายใช้ได้ไม่ถึง 2 ปี มาจากหลายองค์ประกอบนะครับท่านอา  แต่หัวข้อนี้ จะยกเรื่องการประจุไฟ เริ่มแรกนะครับ  ร้านทั่วไปแล้วเราจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ลูกนั้นทางร้านทั่วไป จะทำการ Quick charger (ชาร์จเร็วแบบอัด) ใช้เวลาประมาณ 20-60นาที การชารจ์แบบนี้มีผลเสียหลายอย่างนะครับ อาทิเช่น แบตเตอรี่จะบวมง่าย , เซลล์แบตเตอรี่จะเสียหาย , แบตเตอรี่เสื่อมเร็วกว่าปกติ , cca หรือ ค่าอัตราสตาร์ทรถในจังหวะอุณภูมิเย็นก็จะมีน้อย  อายุงานแบตเตอรี่ก็จะสั้นตามมา 

          แบตเตอรี่ของทางร้าน "แบตเตอรี่24ชั่วโมง" ทำการประจุไฟแบบ slow slow down charger (ชาร์จแบบช้าลงต่ำ) ใช้เวลาประมาณ 4-8 ชั่วโมง การชาร์จแบบนี้มีผลดีหลายอย่างนะครับ อาทิเช่น แบตเตอรี่ที่ท่านอาๆ จะได้รับจากทางร้าน จะไม่มีอาการบวม , เซลล์แบตเตอรี่จะไม่เกิดการเสียหาย , แบตเตอรี่มีความทนทานสูง , ค่า cca ที่ได้ก็จะสูง ทำให้รถสตาร์ทติดง่าย อายุงานของแบตเตอรี่ก็จะยาวนาน  การเก็บรายละเอียดก็อาจประหยัดเงินในกระเป๋าของท่านอาๆ ได้ไม่มากก็น้อยนะครับ ร้านแบตเตอรี่24ชั่วโมง สะดวก รวดเร็ว ตลอด24ชั่วโมง

วีธีดูแลรักษาแบตเตอรี่

1. หมั่นตรวจระดับน้ำกรดอย่างน้อยเดือนละครั้ง โดยระดับน้ำกรดควรอยู่ที่ระดับขีดบน (UPPER LEVEL) หากระดับน้ำกรดต่ำกว่าระดับขีดบน (UPPER LEVEL) ให้เติมด้วยน้ำกลั่นบริสุทธิ์จนถึงระดับขีดบน (UPPER LEVEL)
2. ถ้าไฟไม่พอสตาร์ท ไฟหน้ารถไม่ค่อยสว่าง แตรไม่ค่อยดั่งหรือวัด ถ.พ. ได้ต่ำกว่า 1.200 อาจจะเกิดจากแบตเตอรี่ไฟอ่อนเกินไป ให้นำแบตเตอรี่ไปทำการประจุไฟใหม่จนเติม อาจใช้เวลา 2-5 ชั่วโมง หรืออาจใช้เวลาเป็นวันขึ้นอยู่กับปริมาณของกระแสไฟในแบตเตอรี่ ว่าเหลือมากน้อยแค่ไหน และควรชาร์จแบตเตอรี่ให้ได้ค่า ถ.พ. ของน้ำกรดตามตารางที่ 1
3. รักษาสภาพภายนอกของแบตเตอรี่ให้สะอาดและแห้งตลอดเวลา
ถ้าขั้วแบตสกปรกให้ล้างด้วยน้ำร้อนให้สะอาด และทาด้วยวาสลีน หรือจารบี
4. แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ใช้งาน หรือรถยนต์ที่จอดไว้ไม่ได้ใช้งาน ควรนำแบตเตอรี่ไปอัดไฟเดือนละครั้ง และชาร์จให้ได้ค่า ถ.พ. ตามตารางที่ 1 และก่อนใช้งานควรอัดไฟให้เต็มอีกครั้ง

ตารางที่ 1 เขตอากาศร้าน
ความถ่วงจำเพาะของกรดที่จะเต็มในแต่ละช่องของแบตเตอรี่ใหม่ 1.240-1.260 (30'C)
1.247-1.267 (20'C)
ความถ่วงจำเพาะของกรดหลังอัดไฟแล้ว 1.240-1.260 (30'C)
1.247-1.267 (20'C)
อุณหภูมิสูงสุดของกรดขณะอัดไฟ 50' C
อัตราการอัดกระแสไฟ (A) 3.6
ปริมาณกรด (ลิตร) 5.2


แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 20 เมษายน 2013 เวลา 00:21 น.